Ayrımcılık ve Taciz Önleme Politikası

Ayrımcılık ve Taciz Önleme Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;

  •  Cinsel, Psikolojik Taciz ve Ayrımcılığa karşı tüm çalışanlarının anayasal haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermez.
  • Bu gibi kabul görmeyen davranışlar gösteren kişiler Disiplin Kuruluna sevk Savunmaları alındıktan ve işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilecektir.
  • Tüm çalışanların aşağıdaki kavramlara karşı farkındalıklarının arttırılması şirket için büyük önem taşımaktadır.

a) Cinsel Taciz ve Suiistimal ; TMK ve TCK ile korunan kişilik haklarını ihlal eden, ya da belli bir kişiye yönelik olmamakla birlikte rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratan/işyerini düzenini bozan, hapsi gerektirecek suç veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı, cinsel nitelikli cinsiyet ya da cinsel tercih temeline dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir.

b) Psikolojik Taciz (Mobbing); Sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir.

c) Ayrımcılık ; Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren, haksız davranışlardır.

Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikâyetlerini öneri/şikâyet kutularına bırakabilecekleri gibi, FATİH KALEM Personel Bölümü ile de direkt görüşebilirler.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı