Çevre Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;

  • Toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerine devam eder.
  • Ulusal ve uluslararası çevresel yasal düzenlemeler doğrultusunda, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini etkin şekilde yönetmek üzere sürekli gelişmeyi hedefleriz.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı çalışmalarımızda yol göstericidir.
  • Dünya çapında ormanların devamlılığına katkı sağlamak için, FSC® (Orman Yönetim Konseyi/https://fsc.org/en ) sertifikasına sahip bir firmayız.
  • Piyasaya sürdüğümüz ürünlerin ambalajlarının geri kazanımını sağlamak amacıyla, “ ”
    sahibi bir firma olarak, ÇEVKO (Çevre Koruma Vakfı/ https://www.cevko.org.tr ) ile çalışmaktayız.

Bu kapsamda FATİH KALEM olarak;

a) Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyar; yasal yükümlülüklerin ötesinde yenilikçi uygulamalar geliştiririz.
b) Çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri azaltır ve çevresel performansımızı iyileştirmek üzere çevre politikamızı sürekli gözden geçiririz. Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesini ve denetlenmesini sağlarız.
c) Çevre performansımızı amaç ve hedefler üzerinden ölçer ve sonuçları raporlarız.
d) Tüm paydaşlar ile iletişim kurarak sorumlu çevre yönetimi için teşvik eder ve bu alandaki
çalışmalarımızla ilgili paydaşlarımızın görüşlerini alırız.
e) Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek sorumluluk bilincini artırmayı hedefleriz.
f) İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak üzere düşük karbonlu ekonomiye geçişi
destekleyecek üretim modellerini uygular ve enerjiyi verimli kullanarak sera gazı salımlarını en aza indirmeye çalışırız.
g) Sera gazları dışındaki diğer hava emisyonlarını da azaltmaya çalışırız.
h) Atıkları mümkün seviyede kaynağında azaltır, geri dönüşüm teknikleri uygular ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman kaynağı sağlarız.
i) Su tüketimini en aza indirmeye çalışırız.
j) Atık suları en az seviyeye indirmeye ve su emisyonlarının kalitesini iyileştirmeye çalışırız.
k) Biyoçeşitliliğin korunmasını gözetiriz.

Çevre Politikasının idaresinden sorumlu “Çevre Kurulu” , yılda en az bir kere toplanır, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir, izlenmesi ve denetlenmesini sağlar. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
Çevre politikamız kapsamında performansımızı, şeffaflık prensibimizle her yıl paydaşlarımızla
paylaşırız. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında öncelikli konularımızı belirlerken
gerçekleştirdiğimiz paydaş analizi çalışmalarında çevre ile ilgili konularda paydaşların görüşlerini toplarız.

FATİH KALEM Çevre Politikası ile ilgili geri bildirimlerinizi info@fatihkalem.com.tr adresine
iletebilirsiniz.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı