Fırsat Eşitliği Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;

  •  Fırsat eşitliğinin uygulanmasının ve benimsenmesinin toplumsal gelişme ve rekabet üstünlüğü için şart olduğuna inanırız.
  •  İşe alımlarda ve çalışma hayatları süresince çalışanlarımıza yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmayız.
  • Çalışanlarımızın seçim ve terfi süreçlerinde deneyim, bilgi, yetenek ile pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olmalarına ve organizasyonel ihtiyaçlara göre karar veririz.
  • Doğum öncesi ve sonrasındaki dönemde çalışanların iş ve özel hayatlarını dengeleyebilmeleri için, onlara esnek çalışma fırsatları ve saatleri sunmaya çalışırız.
  • Engelli çalışanlarımızın ihtiyaç ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygun bir iş ortamı oluşturmaya gayret ederiz.
  • Tüm çalışanlarımıza şeffaf ve objektif kriterlere dayanan bir ücretlendirme ve performans sistemi uygularız, eşit eğitim ve gelişim imkânları sunarız.
  • Çalışanlarımızı, çalışma arkadaşları, müşteriler, tedarikçiler ve toplum ile ilişkilerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, engellilik hali, politik görüş, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı hassas ve saygılı olmaları yönünde teşvik ederiz.
  • Şirketimizdeki “Etik Kurulu” yukarıda belirtilen ilke ve taahhütlerin de hayata geçmesinden sorumludur. Her türlü ihlalin çalışanlar tarafından bildirilmesini ve bu bildirimlerin incelenmesini sağlayan bir yapı mevcuttur.
  • Tüm süreç ve uygulamalarımızı “Fırsat Eşitliliği Politikamız” doğrultusunda düzenli aralıklarla gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştiririz.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı