Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (‘’KVKK’’)

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Fatih Kalem San.ve Tic. A.Ş. (“Fatih Kalem”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Fatih Kalem ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numaranız
 2. İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresinizden ibaret iletişim bilgileriniz.
 3. Diğer Bilgiler: İmza sirküleri kapsamında edinilen kişisel veriler, müşteri hizmetlerimize çağrı merkezi veya diğer başvuru yolları aracılığıyla yaptığınız görüşmeler kapsamındaki ses kayıtları.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Fatih Kalem ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca Fatih Kalem ile aranızda sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyeti adına tarafınızca paylaşılan Kişisel Verileriniz, Fatih Kalem tarafından işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

Fatih Kalem tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında basılı formların tarafınızca doldurulması suretiyle kişisel verileriniz toplanmakta ve açık rızanız kapsamında bu veriler işlenmektedir. Etkinlik formlarımız ekinde aydınlatma metinlerimiz ve izin belgelerimiz tarafınıza fiziki olarak sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
 2. Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
 3. Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 4. Siparişlerin tedarik sürecinin yürütülmesi
 5. Siparişlerle ilgili müşterilerle/bayilerle/satış noktalarıyla iletişime geçilmesi
 6. Sanal mağaza üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
 7. Resmî kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
 8. Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen (‘’KVKK’’) kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Fatih Kalem’in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte Fatih Kalem’in Mahmutbey Mah. İstoç 2434. Sk. No:132/1 Aslan Plaza Kat:5 Bağcılar/İstanbul/Türkiye adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla veya bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak info@fatihkalem.com.tr adresi vasıtasıyla Fatih Kalem’e iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.fatihkalem.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri İşleme politikasına bakabilirsiniz.

Fatih Kalem Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mahmutbey Mah. İstoç 2434. Sk. No:132/1 Aslan Plaza Kat:5 Bağcılar/İstanbul
Mersis – 0385001595400011
Web Adresi – www.fatihkalem.com.tr