Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;

 • Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumun gelişimi için çaba gösterir.
 • Çalışanları,sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler.
 • İşçilerin sendika veya başka tür işçi dernekleri kurma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı duyar.
 • İşçilere adil bir ücret öder.
 • Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli tüm önlemleri alır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını destekler.
 • Zorla ve gönülsüz çalıştırma yaptırmaz.
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterir,
 • Kurumsal cezalandırma yapmaz.
 • Sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya asla izin vermez.
 • Herhangi bir yolsuzluk, gasp, zimmete para geçirme veya rüşvet eylemlerine tolerans göstermez.
 • Tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sağlar ve çalışanlar arasında karşı ayrımcılık yapmaz
 • Yasalara uygun çalışma saatlerinde çalıştırır.
 • Yasal asgari yaşın altında herhangi bir işçi çalıştırmaz.
 • Çalışanlar ile yasal sözleşmeler yapar.
 • Çevre politikası ile çevre anlayışını destekler.
 • Her türlü faaliyetlerinden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetir ve önlem alır.
 • Tedarikçileri başta olmak üzere tüm iş ortaklarının, sosyal sorumluluk alanında FATİH KALEM standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirir ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösterir.
 • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır ve tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmelerine uyar.
  FATİH KALEM varlığını sürdürdüğü sürece, toplam onyedi (17) maddeden oluşan “FATİH KALEM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası” şartlarına harfiyen uyacağını beyan ve taahhüt eder.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı