Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;

 • Çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi imzalama serbestliğine
  inanır ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara saygı duyar.
 • Çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir
  sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar.
 • Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce seçtikleri
  temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile iyi niyet çerçevesinde
  pazarlık yapmayı taahhüt eder.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı