FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de;

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai’ politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.
 • Amacımız; tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır.
 • Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılabilecek zorla çalıştırma eylemleri kabul edilemez.
 • Zorla veya zorunlu çalıştırma; herhangi bir kişinin baskı, şiddet, ceza tehdidi altında ve gönüllü olmadığı bir biçimde mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder.
 • İşçiye ücret veya diğer bazı tazminatların ödeniyor olması, o işin zorla veya zorunlu biçimde yaptırılabileceği anlamına gelmez.
 • Bir hak olarak emeğin özgürce sunulması ve çalışanların, yasal çerçevede veya makul bir süre öncesinde haber vermek kaydıyla iş akdini sonlandırmakta özgür olmaları garanti altına alınmaktadır.
 • Zorla çalıştırma, temel insan hakları ihlalidir.
 • Zorla çalıştırmaya örnek olabilecek durumlar:
  a) Borçlandırarak çalıştırma,
  b) Kişinin çalışmayı reddetme hakkının bulunmadığı durumların yaratılması,
  c) Mahkeme kararı ile aksi sabit olmadığı ve bir kamu otoritesinin özel gözetimi bulunmaksızın mahkûm ya da hükümlülerin çalıştırıldığı durumları kapsar.
 • Şirketimiz; çocuk, genç işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerine de bu konuda müsamaha göstermez.
 • Tedarikçilerimizde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği şekilde kayıt altına alınmalıdırlar.
 • Bu Politikanın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş ilişkisi kesilir

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı