Çocuk ve Genç İstismarının Engellenmesi Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de ;

  • 4857 sayılı İş Kanunun 85. maddesine dayanılarak hazırlanmış ’’Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” gereği çocuk ve genç işçi çalıştırılmamaktadır.
  • Çocuk ve genç işçilerin şirketimize iş başvurusu yapma ve benzeri durumlarda Türk Ceza Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış ’’Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ve Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Genç İşçi Çalıştırma Prosedürü uygulanmaktadır.
  • Çocuk ve/veya genç işçilerin çalışmak için başvuru yaptığı tespit edilmesi veya çocuk ve/veya genç işçi çalıştırılmamasına rağmen normal yollar dışında çalışma alanına girdiği tespit edilmesi halinde izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

a) Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.
b) Genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.
c) Çocuk ve/veya genç işçilerin şirketimize başvuru yapması halinde bu kişilerin okul durumları sorgulanarak okula gitmesi desteklenecektir. İhtiyaç halinde finansal destek
verecek ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı